×

Η ύφανση και η επιλογή της έκφρασης για την επικοινωνία ενός συναισθήματος. Η ακτινοβολία που κάνει ένα αντικείμενο ή ένα σώμα ορατό. Ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τη φωτογραφία. Η προσωπική οπτική γωνία που έχει ο καλλιτέχνης, για να απαθανατίσει μία στιγμή, σε εικόνα και ήχο.

E Phos profile

E Phos