×

Το my photo προσφέρει υπηρεσίες φωτογραφίας και video. Αναλαμβάνει την κάλυψη εκδηλώσεων, δημιουργία απλών και ψηφιακών album, επεξεργασία φωτογραφιών, επεξεργασία video, εκτύπωση φωτογραφιών σε μεγάλο πλήθος διαστάσεων και υλικών, αλλά και πολλές άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με φωτογραφία και video.

My Photo profile

My Photo